Disclaimer

NEXIS urban villas / Business LOFT BV en haar reclamebureau hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de informatie in deze website. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, na verloop van tijd verouderd of niet meer geheel correct is. NEXIS urban villas / Business LOFT BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Alle maatvoeringen op deze site zijn bij benadering. Alle afbeeldingen en tekeningen dienen slechts als indicatieve voorbeelden. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

NEXIS urban villas / Business LOFT BV heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de informatie op deze site, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het intellectuele eigendomsrecht op beeld- en fotomateriaal. Niets van de aangeboden informatie op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van NEXIS urban villas / Business LOFT BV openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Mail naar info@nexis24.nl

Bescherming persoonsgegevens

Uw gegevens zullen in overeenstemming met de geldende wetgeving worden beschermd. Alleen in het geval dat bezoekers brochures of anderszins aanvragen aangaande NEXIS urban villas, worden de adresgegevens gebruikt. Een bezoeker kan de door hem of haar ingevoerde gegevens te allen tijde laten verwijderen uit het bestand. Dit kan door een schriftelijke verzoek per post of via e-mail op info@nexis24.nl